Aliona Grati

Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, teoretician şi critic literar.

 

Date biografice
25 august 1972, s. Ghidighici.


Studii

 • 2001-2003 Doctorandă la Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM.
 • 1991-1996 Facultatea de Filologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
 • 1987-1991 Şcoala Pedagogică din Călăraşi.

Grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice

 • 2011 Doctor habilitat în filologie, specialitatea „Teoria literaturii”, Institutul de Filologie al AŞM.
 • 2007 Conferenţiar universitar, Catedra de Literatură româna şi comparată, UPS „Ion Creangă”.
 • 2003 Doctor în filologie, specialitatea „Literatura română”, Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM.

Poziţii de cercetare în AŞM

 • 2006 – prezent  Cercetător ştiinţific principal la sectorul de Teorie şi metodologie literară al Institutului de Literatură şi Folclor al AŞM.
 • 2005 – 2006 Cercetător ştiinţific, cercetător superior, cercetător coordonator la sectorul de Teorie şi metodologie literară al Institutului de Literatură şi Folclor al AŞM.

Experienţă managerială

 • 2017- 2018  Vicepreşedinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, conducător al Direcţie de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
 • 2013 – 2016 Secretar științific general al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare.
 • 2009 – 2012 Director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM.
 • 2006 – 2009 Director al Centrului de Literatură şi Folclor, Institutul de Filologie al AŞM.

Activitatea didactică

 • 1997 – prezent Lector, lector superior, conferenţiar, Catedra de Literatură româna şi comparată, UPS „Ion Creangă”.

Prelegeri

 • Literatura universală
 • Literatura română contemporană
 • Fenomenul literar postmodernist
 • Teoria literaturii
 • Poetica istorică
 • Dialogistica textului literar.

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice

Coordonează 5 teze de doctor în filologie.

Activitatea editorială

 • 2008- 2018 Redactor-şef al revistei de ştiinţă literară „Metaliteratură” şi al suplimentului metaliteratura.net.
 • 2008- Membră a colegiului de redacţie al revistei „Philologia” a Institutului de Filologie.
 • Membră a colegiului de redacţie al revistei Limba şi literatura română” a Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea, România.

Colaborări la revistele de cultură „Sud-Est cultural”, „Destin românesc”,  „Contrafort”, „Bucovina literară”, „Revista Literară” ş.a.

 Alte activităţi

 • Membră a Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile 622.01. Literatura română, 622.03. Teoria literaturii.

 Afilieri

 • Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din România.
 • Membră a Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.

 Premii şi menţiuni

 • 2004 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut pentru Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Editura „Prut internaţional”, 2004.
 • 2005 Premiul Guvernului Republicii Moldova pentru Tineret în domeniul Literaturii.
 • 2005 Premiul Primăriei Municipiului Chişinău pentru Tineret în domeniul literaturii.
 • 2009 Premiul Uniunii Scriitorilor la compartimentul „Critică literară” pentru Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, Editura „Gunivas”, 2009.
 • 2010 Diplomă de merit a AŞM.
 • 2011 Premiul special al AŞM.
 • 2012 Diplomă de gradul II „Teză de excelenţă de doctor habilitat a anului 2011”.
 • 2012 Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România „Pentru cea mai bună carte de literatură comparată publicată în anul 2011” pentru „Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, „Profesional Service”, 2011.
 • 2012 Medalia Meritul civic.
 • 2014 Premiile Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XVIII-a pentru „În dialog cu Mihai Cimpoi: «Sunt un om de cultură devenit un destin»”, Editura „Prut Internaţional”, 2013.
 • 2016 Premiu Fondului literar din Republica Moldova pentru Cronici în reţea: metaliteratura.net, Editura Junimea, Iaşi, 2016.
 • 2018 Premiul „Nichita Stănescu” pentru critică literară acordat de juriul Festivalului de poezie „Nichita Stănescu” din Ploiești, ediția a XXX-a.

 

Proiecte ştiinţifice naţionale

 • 2007-2011 Proiectul Concepţii şi metode contemporane de cercetare literară.
 • 2008 – 2009 Grantul pentru tineret Proza basarabeană din sec. XX. Text, context, intertext.
 • 2011 – 2014 Proiectul Principii epistemologice şi orientări noi în ştiinţa literară din sec. XX.
 • 2014 – prezent Proiectul Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal.

 Publicaţii ştiinţifice şi didactice

Monografii

 • 2004 Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chişinău: Editura „Prut internaţional”.
 • 2007 Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ediţia a II-a completată Iaşi: Editura „TipoMoldova”, 2013.
 • 2009 Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, Chişinău: Editura „Gunivas”
 • 2011 Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
 • 2011 Paul Goma. Iniţieri în textul literar, Chişinău: Editura „Arc”.
 • 2011 Fenomenul literar postmodernist (note de curs), Chişinău: Editura „Garomond”.
 • 2013 Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt, Chişinău: Editura „Arc”.
 • 2013 În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”, Chişinău: Editura „Prut Internaţional”.
 • 2016 Cronici în reţea: metaliteratura.net, Iaşi: Editura „Junimea”.
 • 2017 Dicţionar de teorie literară. Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chişinău: Editura „Arc”.
 • 2018 Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chişinău: Editura „Arc”.

 Coordonare

 • Cultură – Identitate – Globalizare. Vol. I şi Vol. II, (coordonator şi coautor), Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2010, 2011.
 • „Спел про лист зеленый я. Фольклор и литературные памятники Молдовы. Том 1” (coordonator şi coautor de prefaţă), Moscova: Editura „Художественная литература”, 2009.
 • „Душа, озарившая кодру. Фольклор и литературные памятники Молдовы. Том 2” (coordonator şi coautor de prefaţă), Moscova: Editura „Художественная литература”, 2011.
 • Paul Goma, „Roman intim” (Ediție  și postfață), Chişinău: Editura „Gunivas”, Chișinău, 2015.
 • Paul Goma, „Bonifacia” (Ediție  și postfață), Chişinău: Editura „Gunivas”, Chișinău, 2015.
 • Magda Isanos, Scrieri (Ediție, studiu introductiv, repere cronologice, note și comentarii, referințe bibliografice), Chişinău: Editura „Știința”, colecția Moștenire, 2016.

 Prefeţe, postfeţe

 • Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a II-a,cu genericul Semiotica şi hermeneutica textului, Chişinău, 7-8 mai 2008”), Chişinău: Tipografia centrală, 2010.
 • Poezia Liubei Dimitriu: spectacol floral (postfaţă). În: Liuba Dimitriu, „Crinii Basarabiei. Poezii postume”, Ediţia a doua revăzută, Chişinău: Editura „Pontos”, 2010.
 • Între pamflet şi reverie (prefaţă). În: Radmila Popovici-Paraschiv. „Evadam”, Chişinău: Editura „Gunivas”, 2012.
 • În căutarea desăvârşirii (prefaţă). În: Lidia Codreanca. „Naturi statice cu tăceri”, Chişinău: Editura „Lumina”, 2012.
 • Des cordes du vécu, sur les touches de l écriture (postfață). În: Margareta Curtescu, ”poèmes obliques”, București: Editura Vinea, 2015.
 • Scrânciob între două lumi. Prefață la volumul bilingv româno-spaniol de poezii Maria Augustina Hâncu, Scrânciob pe mare/ Un Columpio sobre el mar. Chișinău: Prut, 2016.