Cronici în reţea: metaiteratura.net.

Prefaţă de Alexandru Matei, postfaţă de Ioana Revnic.

Editura Junimea, Colecţia Efigii, Iaşi, 2016. 409 p.

pdf

Cartea conţine o sumă de articole şi cronici de întâmpinare
publicate iniţial pe site-ul www.metaliteratură.net despre cărţile unor scriitori şi cercetători în marea lor majoritate născuţi în spaţiul astăzi numit R. Moldova: Vladimir Beşleagă, Paul Goma, Oleg Serebrian, Serafim Saka, Aureliu Busuioc, Nicolae Popa, Nicolae Esinencu, Dumitru Crudu, Constantin Cheianu, Anatol Moraru, Claudia Partole, Liliana CorobcaPetru Bogatu, Ghenadie Postolache, Igor UrsencoGrigore Chiper (proză); Andrei ȚurcanuVasile Gârneţ, Nicolae LeahuCalina TrifanNicolae Spătaru, Emilian Galaicu-Păun, Margareta CurtescuMaria ŞleahtiţchiLiliana ArmaşuRadmila Popovici, Lidia Codreanca, Doina PostolachiDiana IepureSilvia GoteanschiiMaria PilchinMaria Augustina Hâncu, Virgil Botnaru (poezie); Alexandru Burlacu, Anatol Gavrilov, Adrian Dinu Rachieru, Lucia Turcanu, Grigore Chiper, Nina CorcinschiDiana Vrabie, Elena Ungureanu, Alex Goldiş, Bogdan CrețuŞerban Axinte (studii literare).

Interesant este că până la urmă cronicile s-au închegat într-o poveste – dureroasă, a zborului frânt, a aspiraţiilor tăiate. Am pornit de la ideea unei colecţii de cronici şi am ajuns la un fel de studiu de frontieră: critică literară, imagologie, antropologie, sociologie.

Alexandru MATEI

„Luați această carte ca pe o poveste când descriptivă, când critică, strivită între poveștile mai vaste ale Estului comunist și Vestului inventator de forme și autoritar în impunerea lor. Luați-o ca pe povestea unei lumi tot mai mici, o biografie a ceva tot mai greu de comunicat, dar nu mai puțin autentic în spunerea ei. Povestea unui imaginar cultural imposibil în afara acestei fâșii dintre Prut și Nistru, un adevărat idiolect. Aici există romantism naționalist, formele estetice ale expresiei martiriului, dar și un soi de postmodernism politicos, suspicios, mimetic dar rezervat. Aici există o traumă lingvistică, dar nu și economică (Ceaușescu și Gorbaciov au fost contemporani, nu-i așa?), aici există trauma minoritariatului cultural care aspiră la un pod de flori peste Prut, în vreme ce la București toată lumea știe că florile vin din Olanda. Iar dacă ne amintim că florile olandeze veniseră ele însele din Stambul, poate reușim să refacem lego-ul mai amplu din care ne-a smuls secolul XX, poartă a Orientului și a Occidentului, locul acela în care rămâi perplex pentru că nu știi niciodată cine ești și pe cine trebuie să imiți ca să fii cineva.”

Liliana COROBCA

Dragă Aliona! Cartea a ajuns cu bine la destinație, mulțumesc pentru autograf. Este cea mai importantă panoramă a literaturii române contemporane din Republica Moldova din ultimii ani. Poți să pretinzi la titlul de „decan” al criticii din R. Moldova. Mă bucur că printre textele despre cei mai buni autori moldoveni se află și unul despre romanul meu. Cât despre prefața incitantă a lui Alexandru Matei, aș spune doar că e plină de idei originale și că poate fi extinsă la un studiu pe cont propriu. Dacă ar mai fi scris o pagină, ar fi ajuns poate la concluzia că, dacă Basarabia s-ar fi învecinat cu China, și nu cu Rusia, ar fi fost și mai bine și ar fi avut toată lumea de câștigat.