Titlul complet: Dicționar de teorie literară. Concepte operaționale și instrumente de analiză a textului literar

Anul apariției: 2017

Editura: ARC

Format: 165x240 mm

500 pagini

Copertă broșată

ISBN 978-9975-0-0036-9

 

 

Aliona Grati

Cuvânt-înainte

Stimați elevi, studenți, masteranzi, profesori, cercetători, bibliotecari, scriitori și intelectuali de diferită formație, aveți în față un dicționar cu peste 950 de definiții ale conceptelor operaționale și instrumentelor viabile și necesare la momentul actual atât pentru studiul literaturii, cât și pentru analiza nuanțată și corectă din punct de vedere teoretic a textului literar.

Lucrarea noastră vă oferă un instrumentar metadiscursiv ajustat la schimbările înnoitoare și cuprinzând achiziții pe care studiul literaturii le-a obținut în colaborarea sa cu alte discipline socioumaniste (istoria artei și culturii, lingvistica, retorica, estetica, psihanaliza, sociologia, antropologia, informatica etc.). Conceptele, noțiunile și termenii inventariaţi în dicționar aparțin, în cea mai mare parte, teoriei literaturii, dar și diverselor elaborări sistemice și opțiuni metodologice relevante astăzi pentru interpretarea literaturii. De pildă, termenii, mulţi la număr aici (refulare, defulare, fobie, alienare ș.a.), din psihanaliză, disciplină care a marcat esențial studiul literaturii în secolul trecut, deschid trasee inedite în înţelegerea segmentului literar modern de investigare a vieții interioare şi de observare a subconştientului, evidenţiază relaţia dintre literatură şi psihanaliză, dintre experienţa poetică şi cea psihică etc.

Dicţionarul explică lapidar termeni şi noţiuni de istorie, teorie şi critică literară, literatură universală şi comparată, estetică, poetică, metrică şi prozodie, naratologie, semiotică literară, retorică etc. şi face loc unui număr mare de categorii care descriu fenomenul postmodernist și experimentele literare în universul virtual al internetului. Informaţia oferită (etimologia termenului, micile incursiuni în istoria evoluţiei semanticii lui, lucrările teoretice de referinţă, scriitorii reprezentativi, exemplele de text ilustrative) este menită să iniţieze şi să orienteze utilizatorul, fără a epuiza subiectul. Prin „Vezi şi” fiecare noţiune se leagă în reţea cu altele din constelaţia domeniului sau din câmpul discuţiilor teoretice în care a fost utilizată, astfel fiindu-i lărgită expunerea.

O mare parte a definițiilor este urmată de fragmente cu comentarii critice care ilustrează funcționalitatea noțiunilor în analize pe texte concrete. În selectarea exemplelor și textelor comentate am ținut cont de reprezentativitatea autorului, de valoarea estetică a fragmentului, de relevanța sa pentru definiție și de opțiunea noastră de a încorpora cat mai mulți scriitori din spațiul numit azi Republica Moldova.

Pentru a facilita orientarea în diversitatea domeniilor de apartenență, fiecare noțiune este marcată grafic cu cate unul sau mai multe semne (în funcție de semnificațiile noțiunii) care indică:  ♠ noțiuni generale din studiul literaturii; ▲genuri și specii literare; ► curente și tendințe literare;  ♦ categorii și concepte estetice; ◊ elemente de structură și compoziție;  ☺ figuri de stil și procedee de expresivitate; ● tehnici și figuri narative; ■ metrică și prozodie; ☼ din alte metodologii precum lingvistica, retorica, filosofia, semiotica, teoria comunicării, teoria textului, teoria actelor de vorbire, estetica receptării, psihanaliza, antropologia, sociologia literaturii etc.

Lucrarea a fost elaborată şi din necesitatea de a ne asigura un sprijin didactic în activitatea de predare a literaturii la facultățile de filologie. Inventarul de instrumente utile pentru analiza textului literar din varii perspective de interpretare este alcătuit în cunoştinţă de cauză, având la bază o experienţă de două decenii de predare a cursurilor de teorie literară, istoria literaturii romane, istoria literaturii universale, poetică istorică, tehnici şi figuri narative, dialogismul textului literar etc. la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi o activitate de cercetare la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ne-am îngrijit ca discursul să fie cat mai clar cu putinţă şi mai uşor de asimilat la nivel gimnazial şi liceal. Astfel venim în ajutorul celor care au de trecut proba unor examene de promovare şi de bacalaureat. Dicţionarele şi lucrările din bibliografia de la finalul cărţii reprezintă doar o selecţie acelor mai importante suporturi teoretice, la care am făcut cel mai adesea referinţă.

Există, bineînțeles, o complicitate între text și conceptele operaționale, instrumentele de analiză care i se aplică, textul fiind cel care determină un anumit mod de abordare. Obiectul literar nu este un dat preexistent, ci trebuie construit, actualizat prin grile diferite de lectură; un text poate fi interpretat de fiecare dată diferit, iar dicționarul vă oferă armătura teoretică și limbajul critic adecvat pentru a vă exprima opțiunea și a atinge astfel succesul în studiul literaturii.