Titlul complet: În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”

Anul apariției: 2013

Editura „Prut Internaţional”, Chișinău

Format 170 x 240 mm

244 pagini

Copertă cartonată

ISBN 978-9975-69-652-4

 

pdf

Adrian Dinu Rachieru

Critic literar, profesor universitar, Timișoara

Redutabil exeget, Aliona Grati ştie de la M.M. Bahtin că orice cunoaştere dialogică e o întâlnire. Provocând această întâlnire, d-na Grati ne oferă şansa de a-l cunoaşte (dialogic) pe Mihai Cimpoi, îndeaproape, în ipostază confesivă, supus – cu docilitate – caznelor de a se «spovedi».

Fie că, sub străfulgerarea unor idei, se încredinţează paginii albe în microeseuri dense, mustind de referinţe, rezonând precum «orga» pascaliană, cercetând tâlcul faptului mărunt (ca «poartă» spre esenţial), fie că se desfăşoară demonstrativ, în volute largi, convins că avem «noroc de valori», Mihai Cimpoi, vădind o irepresibilă voinţă formatoare, ştie că omul este ceea ce devine (ce face, altfel spus). Or, străbătând cu rost labirinticele drumuri ale vieţii, el reprezintă – exponenţial – nu doar o Provincie; Basarabia dilematică, după un lung exil interior, este încă un fragment desprins de întreg, încercând căznit a-şi recupera identitatea, limba şi valorile. Mihai Cimpoi exprimă, însă, românitatea, mişcându-se într-un larg orizont european, purtând orgolios, într-o istorie zbuciumată, valorile şi complexele noastre. Fireşte, se vor ivi mereu alte întrebări cărora Mihai Cimpoi se va simţi ispitit să le caute un răspuns. Deocamdată, prin acest volum, un eveniment dialogic, negreşit, provocat de Aliona Grati, ne bucurăm de o lungă şi sinceră «spovedanie», la intersecţia bahtinologiei cu cimpo(i)etica.

Aliona Grati

Primul compartiment al cărţii include un lung dialog cu întrebări și răspunsuri expuse pe hârtie, ce au călătorit zigzagat între mine și domnul academician pe parcursul a mai bine de jumătate de an. Mărturiile din interviu conturează mai relevant, poate, decât toate cărţile la un loc ale lui Mihai Cimpoi, liniile de forţă ale preocupărilor sale și pune în legătură domeniile la care și-a adus contribuţia, topind într-un creuzet activităţile de redactor, publicist, traducător, filosof al culturii, președinte de cenaclu, conducător de Uniune a Scriitorilor din Moldova, universitar, academician etc. Parcursul va scoate la iveală detalii semnificative despre întâlnirile cu personalităţile modelizante, formarea paradigmatică, viziunea asupra lumii, programul și critica pe care o practică Mihai Cimpoi. Marii scriitori se autointeroghează în permanenţă asupra problemelor esenţiale de creaţie și de existenţă. Întrebările din chestionarul nostru se vor tatonări ale acestor interogaţii conceptuale și existenţiale sau, dacă vreţi, jaloane în labirinturile unei minţi speciale de artist și filosof.

Profilul multiplu al lui Mihai Cimpoi capătă coerenţă și datorită celorlalte compartimente ale cărţii. Interludii constituie un moment de popas și, deopotrivă, de legătură între Dialog și celelalte compartimente, cuprinzând un ciclu de poeme critice semnate de domnul academician pe parcursul ultimilor ani, (Post)interludii nietzscheene fiind scrise în luna septembrie a anului curent, 2013, la mănăstirea Voroneţ și prezentate aici în premieră. Ideaţia poetică a Interludiilor are rolul unui intermezzo reconfortant, fiind și un pretext de dezvoltare a temelor abordate în Dialog. Celelalte secţiuni oferă un caleidoscop de sinteze critice, evocări și mărturisiri, multe dintre acestea sunt inedite, parvenind în timpul redactării cărţii. Partea finală a volumului conţine o colecţie de fotografii care reflectă întregul parcurs al vieţii academicianului.

(Din prefață)

Ioana Revnic, Citiţi Metaliteratură! Un interviu cu Aliona Grati, Literatura de azi.