Titlul complet: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului

Anul apariției: 2004

Editura „Prut internațional”, Chișinău

Colecția „La steaua”

Format 130 x 200 mm

244 pagini

Copertă broșată

ISBN 9975-69-728-3

Alexandru Burlacu

Istoric și critic literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie

Cartea Alionei Grati, Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, apărută la Editura Prut Internaţional, 2004, este o lucrare ce anunţă un critic avizat, cu o mentalitate şi sensibilitate rafinate. Din mulţime de aspecte ale poeziei Magdei Isanos s-a insistat pe ars combinatoria, pe structura imaginarului, pe specificitatea lumilor virtuale, pe forţa de creaţie, cum a demonstrat autoarea, a unei mari poete, polemizând, în surdină, cu unele opinii emise de exegeza de ieri şi de azi. (…) Eseul Alionei Grati se înscrie în cadrul unei exegeze bine gândite şi reprezintă o reuşită nu numai în perimetrul basarabean, incitându-ne la o relecturare a poeziei Magdei Isanos dintr-o perspectivă inedită.”

Despre structura imaginarului în poezia Magdei Isanos, în revista „Literatura şi arta”, 2005, nr. 40.

Dumitru Apetri

Istoric literar, doctor în filologie

De mai mulţi ani, Aliona Grati, doctor conferenţiar la Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă», este pasionată de literatura română din Basarabia, cu preponderenţă de poezia din perioada interbelică. (…) Magdei Isanos, unei figuri artistice de primă mărime, Aliona Grati îi consacră studiul monografic Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului (Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2004, 100 p.): o viziune de ansamblu asupra creaţiei cercetate, o relevare a celor mai importante aspecte ale viziunii poetice a scriitoarei. (…) De menţionat că pretutindeni constatările şi concluziile sunt susţinute de exemple poetice edificatoare. Sunt de remarcat de asemenea, bogatul, actualul şi consistentul arsenal critic, precum şi executarea poligrafică de înaltă calitate.”

Magda Isanos într-un eseu monografic, în revista „Timpul”, Chişinău, 2005, 2 sept.

Vitalie Răileanu

Critic literar, directorul Bibliotecii „O. Ghibu”, Chișinău

Studiul Alionei Grati aşează, pentru prima dată la noi, creaţia Magdei Isanos într-o înţelegere eminamente literară, deopotrivă teoretică şi artistică, reuşind să se apropie de cititori creaţia poetei «Iubirii şi zbaterii» (Perpessicius) de conştiinţa estetică a acestui început de mileniu. (…) Autoarea ne propune un edificiu critic ridicat cu mult pedantism, viguros şi agitat în alcătuirea sa lăuntrică.

„Anrosamentul” unui volum de eseuri, în volumul „Totul la prezent”, Chişinău, 2010, p. 45-48.

Cronici:

Dumitru Apetri, Magda Isanos într-un eseu monografic, în revista „Timpul”, vineri, 2 septembrie, 2005.

Alexandru Burlacu, Despre structura imaginarului în poezia Magdei Isanos, în revista „Literatura şi arta”, nr. 40, 2005.

Ion Hadârcă, Aliona Grati sau poetica imaginarului eseizat, în revista „Clipa”, nr. 3, 2006, p.28-29.

Vitalie Raileanu, „Anrosamentul” unui volum de eseuri, în volumul Totul la prezent, Chişinău, 2010, p. 45-48.