Titlul complet: Paul Goma. Iniţieri în textul literar (carte cu caracter didactic pentru elevi, studenți, profesori)

Anul apariției: 2011

Colecţia „Cartea care te salvează”

Editura Arc, Chișinău

Format: 160 x 210 mm

68 pagini

Copertă broșată

ISBN 978-9975-61-695-1

 

Cuprinsul cărţii

Nevoia cunoaşterii lui Paul Goma

Profilul scriitorului

Universul tematic al creaţiei

Concepţia asupra literaturii

Din  Calidor. Între mitul copilăriei şi realitatea istoriei

Arta reFugii. Drama refugiatului. Începutul unui exil perpetuu

Ostinato. Imaginea universului concentraţionar. Expresia stării de întemniţare şi apologia libertăţii în forme literar-muzicale

Bonifacia. Tema iubirii. Proiecţii ale eternului feminin şi poezia deliciilor senzoriale

Alfabecedar – „cuvântarul” fără limite.  Magia cuvântului în proza lui Paul Goma

Bibliografie critică

Nina Corcinschi

Critic literar, doctor în filologie, Chișinău

Cartea ne oferă analize concise pe marginea a cinci romane ale lui Paul Goma: Din calidor, Arta reFugii, Ostinato, Bonifacia şi Alfabecedar, fiecare dintre ele ilustrând artistic câte o dimensiune tematică predominantă: mitul copilăriei, drama istoriei şi a exilului, universul concentraţionar, iubirea pentru femeie şi  modelarea în cuvânt. Aceste linii tematice, avertizează Aliona Grati, se ramifică în alte micro-teme, se potenţează şi nuanţează reciproc. Tocmai de aceea, autoarea ne propune o lectură simultană şi o abordare complexă a textului literar al lui Paul Goma, mai ales că principiul arhitectonic adoptat se explică prin predilecţia scriitorului pentru muzica lui J. S. Bach, al cărui dramatism de adâncime irupe în partituri polifonice  ale libertăţii dezlănţuite şi neîngrădite de rigori.

Aliona Grati despre arta (re)venirii la Paul Goma, în La liberté de la création au féminin, Chişinăi, ULIM, 2012, p. 449-451.

Flori Bălănescu

Istoric, cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București

Deşi cartea nu este voluminoasă (fiind în termeni de specialitate un „auxiliar şcolar”), este evident că autoarea a dorit în mod deliberat să reunească pe scurt profilul scriitorului-universul tematic al creaţiei-concepţia asupra literaturii cu câteva analize centrate pe titluri distincte. Aliona Grati developează credibil ceea ce Vladimir Beşleagă a afirmat recent despre Goma într-o emisiune a postului TV Moldova 1: „fără o biografie de excepţie, nu există o operă de excepţie”. Structura propusă de autoare pentru înţelegerea şi aprofundarea tematică şi stilistică este una didactică. După cele câteva pagini introductive (Nevoia cunoaşterii lui Paul Goma, Profilul scriitorului, Universul tematic al creaţiei, Concepţia asupra literaturii), toate însoţite de referinţe critice, se intră metodic în analiza propriu-zisă. Fiecare analiză este una de specialitate şi se încheie, fără excepţie, după un model curricular, cu „Dispozitiv practic: exerciţii”, menit să fixeze informaţia şi să dezvolte competenţele celor vizaţi.

Paul Goma – un demers analitic şi didactic, în revista „Confesiuni”, noiembrie, 2013, p. 15.

Diana Vrabie

Critic literar, doctor în filologie, conferențiar la Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălți

Învăluită fie într-un amplu fenomen de respingere neîntemeiată, fie într-o severă eclipsă, personalitatea literară a lui Paul Goma constituie unul din cele mai controversate cazuri din întreaga literatură română contemporană. În acest context, lucrarea Alionei Grati, Paul Goma: iniţieri în textul literar (Chişinău, Editura Arc, 2011), apărută în mod semnificativ în colecţia „Cartea care te salvează” reprezintă un reper decisiv în (re)considerarea valorică a scriitorului Paul Goma. E de semnalat faptul că în cadrul aceleeaşi colecţii au apărut lucrări dedicate operei lui L. Rebreanu, T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu ş.a. (…)Dintre cărţile apărute în colecţia „Cartea care te salvează”, lucrarea Alionei Grati despre Paul Goma este cea mai temerară. Pentru că a vorbi astăzi despre scriitorul Paul Goma, un autor incomod, pus nejustificat, dar extrem de zelos în paranteze, este un act curajos, venit doar din dăruire. Autoarea îşi asumă, prin urmare, gestul vertical de a vorbi cu cărţile pe faţă despre creaţia acestui basarabean renegat de adepţii conspiraţiei tăcerii impuse de partid. Mai mult, cu talentul profesorului experimentat, ne propune o formulă didactică în care Goma să fie „gustat” şi de către „elevi, studenţi, profesori”. Aplecată acribios asupra operei scriitorului de la Mana, Aliona Grati denotă prin prezenta lucrare nu doar dorinţa de a pătrunde în universul ideatic al creaţiei acestuia, ci relevă o adevărată fascinaţie pentru personalitatea culturală a lui Paul Goma.

Paul Goma sau vocaţia supravieţuirii intelectuale (PAUL GOMA: INIŢIERI ÎN TEXTUL LITERAR DE ALIONA GRATI), în revista „Spaţii culturale”, nr. 26, 2013, Râmnicu-Sărat, p. 40-43.

Cronici:

Nina Corcinschi, Aliona Grati despre arta (re)venirii la Paul Goma, în La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu, Chişinăi, ULIM, 2012, p. 449-451.

Diana Vrabie, Paul Goma sau vocaţia supravieţuirii intelectuale (PAUL GOMA: INIŢIERI ÎN TEXTUL LITERAR DE ALIONA GRATI), în revista „Spaţii culturale”, nr. 26, 2013, Râmnicu-Sărat, p. 40-43.

Flori Bălănescu, Paul Goma – un demers analitic şi didactic, în revista „Confesiuni”, noiembrie, 2013, p. 15.