Să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi! Programul de candidat la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova

Stimați scriitori,

Propunându-mi candidatura la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru următorii patru ani, eu aleg să am o abordare constructivă, cu respect față de munca personalităților care au stat la cârma organizației după destrămarea URSS-ului, să învăț din experiența lor, să le continui cauzele care mi-au animat anii de studenție. Fac parte din acea generație care a susținut și a participat la evenimentele Mișcării de eliberare națională, mă număr printre acei ucenici care poartă în toată ființa lor lor discursurile despre frumoasa limbă română și adevărurile istoriei ale scriitorilor Grigore Vieru, Lida Istrati, Nicolae Esinencu, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Andrei Țurcanu, Leo Butnaru, Nina Josu și alții, ținute atunci de pe platformele improvizate din Piața Marii Adunări Naționale, de la Teatrul de Vară sau din Căpriana. Sunt produsul acelor ani care mi-au modelat viziunea asupra lumii şi asupra valorilor. Am preluat ideologia propăşirii prin cultura şi literatura noastră şi am promovat-o în toată activitatea mea. Timp de aproape douăzeci de ani îmi ţin cursurile de la catedră în acest registru, semănând în sufletul tineretului dragostea de neam şi de cultura română. În calitatea mea de cercetător şi critic literar, am scris mai multe cărți de valorizare a creației scriitorilor noștri, am organizat şi am participat la zeci de conferinţe în cadrul cărora am susţinut efortul celor care, în ciuda lipsei oricăror beneficii materiale oferite de scris, au perseverat în căutările lor de creație. Aş vrea să mai adaug că am avut și am opțiuni politice în perimetrul valorilor democrației și libertății cuvântului, dar niciodată nu m-am afiliat vreunui partid politic. Pledez pentru valorile europene și refuz să cred că visele tinereții mele se pot spulbera prin accederea la putere a unor aventurieri ce speculează cu nostalgii revolute. Cu acest potențial și cu aceste convingeri, îmi permit să cred că am dreptul moral și energia necesară pentru a face față unui mandat de președinte al USM pe durata căruia îmi propun următoarele obiective:

√ Aleg să păstrez și să multiplic tradițiile bune în susţinerea activităţilor literare pe care Uniunea le-a inițiat și le-a desfăşurat până acum, constituind un centru de promovare a valorilor naţionale. Îmi doresc însă noi proiecte creative și interesante care să mențină imaginea organizației și să o facă atractivă pentru membrii activi, pentru tinerii care vor fi interesaţi de literatură, dar și pentru toți cetățenii dornici să regăsească în societatea noastră niște repere civice, morale, intelectuale, spirituale. Casa Scriitorilor trebuie să fie locul agreabil de întâlnire a celor din breaslă în primul rând și nu numai al acestora. Mă gândesc la o Uniune a Scriitorilor care, împreună cu editurile, să organizeze evenimente literare, în cadrul cărora, pe de o parte, va promova cărţile scriitorilor şi, pe de altă parte, va atrage cât mai multă lume dornică de scrisul frumos și, mai ales, de cuvântul în care să colcăie Adevărul. Știu, activităţile săptămânale cu lecturi, recitaluri poetice, lansări de carte, simpozioane, dezbateri conceptuale, festivaluri de poezie, ateliere de creaţie etc., nu vor aduce cărţii și omului de litere faima formaţiei de muzică Carla’s Dreams. Dar, pornind cu satisfacerea necesităţilor spirituale ale unui grup de oameni, fie la început puţini ca număr, care au în comun interesul pentru arta scrisului, continuând cu discuții de interes general național, în care să fie atrași reprezentanți ai altor uniuni de creație și intelectuali de marcă de la noi și din Țară, să ajungem la constituirea unei autorități publice reale cu o putere de iradiere în întreaga societate. Din păcate, trebuie să constatăm, vocea Uniunii Scriitorilor se pierde azi lamentabil în corul celor care stau cu mâna întinsă spre mila unor saci cu bani murdari.

În acest sens:

√ Voi lua măsuri concrete pentru a crește prestigiul Uniunii Scriitorilor și a rolului scriitorului în societate. Uniunea trebuie să fie un seismograf sensibil și să reacționeze la orice abatere majoră de la valorile democrației și progresului, să ia atitudine cu declaraţii în presă şi în faţa instituțiilor republicane și internaționale ori de câte ori aceste valori vor fi puse în pericol. Consider că organizaţia trebuie să-și păstreze neutralitatea față de orice partid politic. Orice angajare directă, după cum ne-am convins deja, înseamnă un minus de imagine și o diminuare a marjei pentru niște atitudini demne, categorice.

√ Din păcate, politica culturală şi de învăţământ a descurajat drastic tinerii şi tot mai puţini din ei aleg facultăţile de filologie română. O limbă și o cultură pot muri nu doar ca urmare a măsurilor sovietice de interdicţie şi persecuţie, dar şi din cauza sărăciei. În acest context, scriitorul va trebui să vină în susţinerea învăţătorilor de limbă şi literatură română din școlile noastre. Se cere o colaborare mai intensă a membrilor Uniunii cu aceștia şi cu cadrele didactice universitare. Întâlnirile cu elevii şi studenţii nu şi-au pierdut actualitatea. Din fericire, noile tehnologii permit promovarea cărţii şi diseminarea informaţiilor pe internet fără prea multe cheltuieli financiare. Filme cu prelegerile unor scriitori, dar şi cu evenimentele de la Uniune care să fie plasate apoi pe site-ul USM ar fi un prim pas spre o promovare mai activă a literaturii noastre.

√ Uniunea Scriitorilor trebuie să-și asume suplimentar funcţia importantă a unui sindicat de breaslă. Dincolo de satisfacţia pe care o are orice om de creaţie căruia i se recunosc meritele şi orice om de bună cuviinţă atunci când îşi onorează responsabilitatea civică, scriitorul trebuie să aibă perspectiva unei bătrâneți asigurate cu un minimum pentru existenţă. O pledoarie consecventă și energică în fața instituțiilor responsabile ale statului ar putea să rezolve, cum s-a întâmplat în România, problema unui supliment la pensie și a unei indemnizaţii de merit pentru scriitori. Am putea găsi resurse pentru a achita munca curentă a scriitorilor sau pentru ajutoare în cazul situaţiilor de sănătate precară prin prestarea diferitelor servicii, inclusiv prin reactivarea, împreună cu TVM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, a practicii întâlnirii cu cititorii de la sate și din centrele raionale.

√ Chiar dacă nu e una esenţială, stimularea financiară a creaţiei literare este foarte importantă. Bursele de creaţie şi premiile literare trebuie păstrate ca fiind practici foarte bune. Propun însă, în vederea contracarării unor practici subiectiviste și voluntariste de acordare a burselor, o mai mare responsabilitate și o transparență totală la orice luare de decizie.

√ Sunt pe deplin conştientă de conjunctura social-economică ostilă activităţii intelectuale, non-producţie şi, respectiv unei organizaţii obşteşti. Însă îmi îngădui să cred că voi găsi, împreună cu echipa de conducere pe care o voi avea, surse de finanţare (de la stat și din sponsorizări private, din rezultatele bunei gestionări a resurselor proprii, din programe de solicitare a fondurilor europene ş.a.) pentru a păstra averea uniunii sau ceea ce a mai rămas şi pentru a susține activitatea ei.

√ Un alt compartiment al activităţii conducerii Uniunii presupune promovarea creaţiei scriitorilor noştri în afara limbii române. În ultimii ani s-au făcut destule acțiuni în acest sens. Aş mai adăuga la practica cooptării traducătorilor străini activităţile de implicarea studenţilor noştri de la facultăţile de limbi străine. În ţările europene se desfăşoară o mulţime de proiecte în cadrul cărora tinerii participă la ateliere de traducere, constituind astfel un potenţial care peste un timp contribuie la modul cel mai efectiv la promovarea culturii ţărilor lor. Fireşte, un factor puternic stimulativ pentru închegarea relaţiilor sunt şi participările scriitorilor noştri la evenimentele literare din diferite ţări. În măsura posibilităţilor financiare, numărul evenimentelor organizate de USM cu participarea scriitorilor şi, mai ales, a traducătorilor străini trebuie să crească.

√ O prioritate a activității Uniunii Scriitorilor o văd în colaborarea cât mai strânsă cu Uniunea Scriitorilor din România și cu toate filialele acesteia, renunțarea la practicile îngust exclusiviste și antrenarea în manifestările literare comune a unui contingent cât mai larg și mai variat de scriitori de la noi.

√ Se cere imperativ rezolvarea problemelor legate de revistele literare care, se știe, rezistă la noi în exclusivitate datorită capacității de dăruire a unui număr mic de persoane. E nevoie de idendificarea unor resurse mai palpabile atât pentru achitarea dreptului de autor, cât și pentru atragerea unor graficieni și disigneri talentați, care ne vor ajuta să facem publicațiile mai atractive, să le găsim formule în acord cu tendințele moderne. Trebuie să recunoaștem că, în acest moment, circulația, audiența și influența literară, și mai ales ideologică a revistelor noastre sunt insignifiante în afara mediului scriitoricesc și că soluțiile pentru depășirea acestei stări de lucruri nu vor veni decât din interior, din disponibilitatea noastră pentru înnoiri.

Viața are o legitate: ea este dinamică și schimbătoare. Pentru asta ea solicită tinereţe, entuziasm, energie și, neapărat, CURAJ. Nu ne rămâne decât să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi, să votăm schimbarea!

6 thoughts on “Să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi! Programul de candidat la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova

 1. Doina Postolachi spune:

  Sustin candidatura!
  Cred in ceea ce poate face Aliona Grati!

 2. Ana Calcavura spune:

  Susțin candidatura Doamnei Grati! Doamne ajută!

 3. Ana spune:

  Susțin candidatura! Dna Aliona Grati este un model pentru noi.

 4. CONRAD Jean-Yves spune:

  Este un program stralucit o presedinta stralucita.

 5. Maria spune:

  Sustin candidatura Doamnei Aliona Grati.

 6. Andrei Porubin spune:

  Imi place pozitia Alionei Grati in toate tezele expuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *